top of page

Clairvoyant Medium Lena Ranehag

"Lena är en av de bästa. Hennes färdigheter som bevismaterial kompletteras av hennes höga integritet, trovärdighet och moraliska principer. " 

- Else Gran

bottom of page