Ran´s Rike

 
     

www.ransrike.com

Medium Kurser


Mina Medium kurser är grundade på den kompetens jag erhållit som dagligt praktiserande Medium sedan 20 år. Genom egna livserfarenheter och en öppen kanal till andevärlden är jag skolad från den "högre skolan". Jag har arbetat med de ljusa och vackra energierna i ljuset i andevärlden, men jag har också arbetat med de mörkare och tyngre energierna i andevärlden och vet skillnaden dem emellan. I allt andligt arbete är det viktigt att förstå vad är det för energi, och var hör den hemma. Att förstå  energi är grunden. Det är enbart genom dagligt praktiserande som man kan lära sig förstå. Med min erfarenhet, så vet jag att precis som i livet finns det både trevliga och mindre trevliga energier. På mina kurser får du också lära dig att skydda dig emot negativ energi,och du får rätt verktyg för att arbeta och bearbeta energi. Andevärlden är en spegling av vårt  jordiska liv, och resan vidare. Med rätt fokus och verktyg så kan jag lära dig att öppna din andliga mediala kanal för andevärlden och hur du kan lära dig att utveckla din Medium förmåga. Första steget är Närvaro. Stillhet.Lyssna in. Intuition. Genom meditation och olika visualiseringar ökar din närvaro och du sänker din stress. För att bli ett bra Medium krävs en naturlig känslighet, genom rätt guidning så kan du öva upp din känslighet och medfödda förmåga. Jag ger dig vägledning och rätt verktyg.Du behöver egen disciplin, och Tillit.  

Tillit till att det som ska ske gör det i rätt tid och på rätt plats. Det finns en Livsplan, och när du stänger ned den reflekterande delen av hjärnan och släpper taget då öppnas ditt inre seende för den planen, och du kan förnimma delar av den som en gnistrande Diamant i solen. Allting finns där, om du vågar släppa taget! Våga följ med mig på din livs resa vidare mot ditt Sanna jags person och mission i livet. Jag Välkomnar Dig. 


Namaste